Podotherapeutisch onderzoek

Podotherapeutisch onderzoek

Anamnese

Tijdens een gesprek wordt uw klacht besproken. Daarnaast wordt uw medische geschiedenis en eventuele andere klachten besproken om te kijken of hier een verband in zit.

Inspectie

Hierbij wordt de voetstand en de gehele houding beoordeeld. Daarnaast worden eventuele huidaandoedingen, nagelafwijkingen en botafwijkingen bekeken.

Palpatie

Pijnklachten worden uitgelokt door druk te geven op verschillende plaatsten van met name de voet (en indien nodig enkel, knie, heup en rug).  Hierdoor wordt duidelijk welke structuren van de voet mogelijk aangedaan zijn. Tevens worden structurele huid- of botafwijkingen vastgelegd.

Functieonderzoek

Tijdens  het functieonderzoek wordt de bewegelijkheid van de voet en of enkel getest en gekeken of er geen blokkades aanwezig zijn. Het functieonderzoek wordt indien nodig uitgebreid met een knie-/heup- of rug onderzoek

Ganganalyse

Bij de ganganalyse wordt het looppatroon geanalyseerd en wordt gekeken naar de afwikkeling en de bewegingen in de hele keten (voet, enkel, knie, heup en rug).

Voetdrukmeting (RS-scan)

Als aanvulling op de voorgaande onderdelen worden er metingen gemaakt  met een drukmeetscanner. Aan de hand van deze scans kan er onder andere gekeken worden naar de drukverdeling van de voet,  de staplengte, de versnellingen of vertragingen tijdens de afwikkeling en op welke momenten beweging plaats vindt.  Deze informatie is niet of nauwelijks te zien met het blote oog en daarom een goede aanvulling in een voetonderzoek.  De metingen kunnen tevens worden gebruikt voor het aanmeten van podotherapeutische steunzolen.

Schoeninspectie

De schoenen waar u regelmatig op loopt worden beoordeeld op functionaliteit, pasvorm en slijtage. Slijtage van uw schoenen geeft veel informatie over uw looppatroon. Tevens wordt gekeken of deze geschikt zijn voor u en eventueel voor een bepaalde therapie.

Podotherapie Nöllen

Adres
Postelpark 17, 5711 JE Someren
Telefoonnummer
0493 479050