Diabetes onderzoek

Diabetes onderzoek

Een kwart van de mensen met diabetes krijgt te maken met voetproblemen. Van alle complicaties bij diabetes zijn de voet complicaties het meest ernstig. Om het risico op voetcomplicaties zo laag mogelijk te houden worden diabetespatiënten minimaal een keer per jaar gescreend.

Bij deze screening wordt vastgesteld aan de hand van de sims classificatie en de daarbij horende zorgprofielen wat het risico is op het krijgen van een diabetische wond (ulcera).

Na de screening wordt er indien nodig  (preventieve) voetzorg toegepast ter voorkoming of voor het opheffen van drukplekken en/of wondjes.

De diabetes screening ziet er als volgt uit; 

Anamnese

Tijdens een vraaggesprekje wordt gekeken of er klachten aanwezig zijn die gerelateerd zijn aan de diabetische voet en worden er vragen gesteld over de voorgeschiedenis die relevant zijn voor het verdere onderzoek. Ook wordt de eventuele hulpvraag besproken.  

Inspectie

Bij de inspectie wordt er gekeken naar de volgende aspecten bij de voet;

  • Kleur
  • Voetvorm/standsafwijkingen
  • Drukplekken/wondjes
  • Temperatuur (temperatuurverschil)
  • Aanwezigheid van eelt/likdoorns/nagelafwijkingen

Gevoelstesten

Oppervlakkige gevoel

Door middel van het monofilament (een soort voelertje) wordt op verschillende plaatsen onder de voet geduwd om in kaart te brengen in hoeverre het oppervlakkige gevoel nog aanwezig is.

Met het oppervlakkige gevoel kun je bijvoorbeeld waarnemen of u sok dubbel zit of dat er iets in de schoen zit.

Diepe gevoel

Door middel van een stemvork die op verschillende plaatsen al trillend op de voeten wordt gezet kan er worden getest hoe het met de propriocepsis is gesteld. De propropcepsis speelt een grote rol in het goed plaatsen van de voeten en zorgt o.a. voor dat de voet zich aanpast als er bijvoorbeeld een stoeprand of bij ongelijke ondergrond.

Doorbloedingsonderzoek/EAI

In de voet zitten twee belangrijke vaten die tijdens dit onderzoek worden getest. Er word eerst gevoeld of de pulsaties van deze bloedvaten voelbaar zijn. Daarna wordt er door middel van een doppler naar de vaattonen geluisterd en wordt de bloeddruk in de vaten van de benen vergeleken met de bloeddruk in de arm(EAI).

Functieonderzoek

Bij dit onderdeel wordt de bewegingen in de grote teen en in het enkelgewricht getest.

Schoenonderzoek

De schoenen worden bekeken en getest om te kijken of de schoenen geschikt zijn voor uw voettype. Er zal indien nodig advies gegeven worden voor een nieuwe schoen. De voetmaat zal ook worden opgemeten.

Voetscan/RS scan

Als aanvulling op de voorgaande onderdelen worden er metingen gemaakt  met een drukmeetscanner. Aan de hand van deze scans kan er onder andere gekeken worden naar de drukverdeling van de voet.

Conclusie

Aansluitend aan het onderzoek zal u verteld worden in welke sims classificatie met de daar bijhorende zorgprofiel u valt. Er zal daarnaast worden besproken hoe het vervolg eruit zal zien en of er (zorg)aspecten zijn die extra zorg nodig hebben. 

Podotherapie Nöllen

Adres
Postelpark 17, 5711 JE Someren
Telefoonnummer
0493 479050